W przypadku zakupu kasy fiskalnej korzystamy z szablonu Środki trwale - zakup kasy fiskalnej (ulga- odliczenie w deklaracji VAT).Pierwsza pozycja w szablonie to wartość zakupu kasy fiskalnej, druga pozycja to kwota do odliczenia VAT, jeśli w danym miesiącu/kwartale wystąpił VAT do zapłaty (max 700 zł, ale nie więcej niż VAT do zapłaty w danym miesiącu/kwartale).Jeśli jest nadwyżka VAT w danym miesiącu/kwartale to wtedy wypełniamy pozycje 3 czyli VAT do zwrotu - wówczas trzeba dodatkowo dokonać zwrotu VAT. Zwrot ten nie może przekroczyć w miesiącu 175 zł lub w kwartale 350 zł.

 


Jeżeli podatnik jest zobowiązany do zwrotu przyznanej mu ulgi za kasę fiskalną z uwagi na używanie kasy krócej niż 3 lata lub niedokonanie w terminie obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej, wypełnia poz.4.