W przypadku, gdy inny podmiot jest płatnikiem faktury, a inny jej nabywcą, wówczas informacje takie należy zdefiniować na kontrahencie. W zakładce Kontrahenci, należy wybrać danego kontrahenta i dokonać jego edycji lub dodać nowego. W polu Płatnik wybrać właściwy podmiot z listy (powinien zostać zdefiniowany wcześniej jako kontrahent, zazwyczaj jako Płatnik występują jednostki nieposiadające numeru NIP np. szkoły ).Po zapisaniu zmian w wydruku faktury pojawi się zarówno Nabywca, jak i Płatnik.