Zadania to lista czynności, które generuje system w celu przekazania użytkownikowi zaleceń w celu poprawnego jego sparametryzowania, wyliczenia podatków oraz kontroli płatności. Wyświetlane są one w górnej części ekranu, obok loga SuperKsięgowa. Liczba zadań aktualizowana jest natychmiastowo po ich zamknięciu ręcznym lub automatycznie co 10 minut po zamknięciu zadania przez system.


W celu zobaczenia sugestii systemu należy najechać na określoną pozycję i kliknąć na nią:


Zadania są aktualizowane w czasie odświeżenia parametrów systemu. Akcja ta jest wykonywana automatycznie po zalogowaniu się do księgowości, po kliknięciu w przycisk Odśwież w zakładce Pulpit lub uruchomieniu procesu kontroli w Ewidencje / Zamknij miesiąc. 


Po odksięgowaniu dokumentu sprzedaży pojawiło się zadanie o konieczności jego zatwierdzenia: Zaksięguj robocze wersje faktur sprzedaży. Samo zatwierdzenie lub usunięcie dokumentu nie spowoduje aktualizacji z zadania. Stanie się to dopiero po odświeżeniu parametrów, np. w czasie uruchomienia procesu kontroli zamknięcia miesiąca.


Po wykonaniu zadania nie są usuwane, ale aktualizowany jest ich status, tak aby użytkownik mógł znaleźć w historii wszystkie wykonane akcje. Dostępne statusy to:

  • Niewykonane - zadania, które należy wykonać
  • Wykonane - zadania wykonane i zarchiwizowane
  • Odrzucone - zadania odrzucone przez użytkownika jako nieistotne


Zadania mają także priorytet:

  • Średni - nie mają wpływu na poprawność wyliczeń podatków, ale pozwalają na kontrolę płynności finansowej (np. Wyślij monit/wezwanie do zapłaty) lub zmniejszyć wysokość podatków (np. Obniż podatki: zaksięguj dokumenty kosztowe)
  • Wysoki - dotyczą uzupełnienia wszystkich parametrów konta (np. Kontrola miesiąca: brak ustawień czy firma jest podatnikiem VAT), zapłaty za ZUS czy zatwierdzenia deklaracji VAT i zaliczek na podatek dochodowy