Bilans otwarcia VAT należy uzupełnić w przypadku, gdy w ostatniej deklaracji sporządzanej w poprzednim systemie wystąpiła kwota do przeniesienia, istnieją dokumenty w rejestrze VAT, których obowiązek podatkowy powstaje w następnym miesiącu lub podatnik prowadzi działalność mieszaną, tzn. opodatkowaną i zwolnioną z VAT.