Kwota wolna może być rozliczona w wyliczeniu zaliczki na zasadach ogólnych lub odjęta bezpośrednio od deklaracji rocznej. W celu odliczania składki bezpośrednio od zaliczki należy przejść do zakładki Ustawienia/ Właściciel i przy parametrze Uwzględnij kwotę wolną należy wybrać przycisk Zmień.Następnie należy wprowadzić zakres dat - Data od to pierwszy dzień miesiąca, w którym chcemy uwzględnić kwotę wolną w wyliczeniu zaliczki, Data do- data do kiedy chcemy, aby kwota ta była od zaliczki odejmowana lub dość odległą datę w przyszłości (np. 2030-12-31) - parametr ten może zostać w dowolnym czasie zedytowany.Po kliknięciu Zapisz parametr zostanie dodany i wyświetli się poniżej w sekcji Istniejące wpisy.