Księgowanie faktur kosztowych odbywa się poprzez specjalnie do tego przygotowane szablony. W zakładce Wydatki/Dokumenty została udostępniona szeroka lista pozycji, które mogą być księgowane przez Użytkowników. Po wybraniu właściwego szablonu należy uzupełnić dane kontrahenta (uzupełnienie rachunku bankowego pozwoli nam na zapłacenie jej z systemu), sposób zapłaty, opisu oraz kwoty netto i stawki VAT. Na tej podstawie wyliczona zostanie kwota VAT oraz brutto.


Program umożliwia również weryfikację, czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Po wyborze kontrahenta, pojawią się następujące symbole:


  • Kolor zielony- kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT  • Kolor czerwony- kontrahent nie jest czynnym płatnikiem VAT  • Kolor szary- status płatnika VAT nieznany