Niewysłany

Czeka na UPO

Wysyłane elektronicznie

Błąd

Czeka na wysyłkę elektroniczną - bramka testowa

Wysłane elektronicznie - bramka testowa

Wysłane pocztą/Dostarczone osobiście


W zakładce Ewidencje/Deklaracje każda deklaracja VAT posiada status wysyłki, w systemie oznaczone skrótem "Wys." Poniżej omówione zostały najczęściej pojawiające się symbole.


Niewysłany


Deklaracja została automatycznie wygenerowana na podstawie wprowadzonych w systemie dokumentów, nie została ona jeszcze przekazana do US drogą elektroniczną.


Czeka na UPO


Deklaracja została zatwierdzona i wysłana na bramkę Ministerstwa Finansów, jeśli zostanie zweryfikowana pozytywnie Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostanie wysłane na adres e-mail osoby kontaktowej podany w Ustawienia/Firma, status zostanie zaktualizowany do "Wysłane elektronicznie". W przypadku problemów wyświetlony zostanie status "Błąd" wraz z kodem go opisującym oraz wysłany e-mail o temacie: superKsiegowa - ! WAŻNE - BRAK UPO: Deklaracja [typ deklaracji] za okres [YYYY]/[MM].Wysłane elektronicznie


Deklaracja została poprawnie odebrana przez bramkę Ministerstwa Finansów, zostało do niej wygenerowane UPO i wysłane na adres e-mail osoby kontaktowej podany w Ustawienia/Firma.


Błąd


Deklaracja nie została odebrana przez bramkę Ministerstwa Finansów z powodu wystąpienia błędu. Kod błędu wyświetlony zostanie po najechaniu na status (np. Błąd 414 - weryfikacja negatywna).


Czeka na wysyłkę elektroniczną - bramka testowa


Deklaracja została wstawiona do wysyłki na bramkę testową, ponieważ w Ustawienia/eDeklaracje zaznaczony został parametr Wysyłaj eDeklaracje na bramkę testową Ministerstwa Finansów. Gdy deklaracja zostanie odebrana, status zostanie zaktualizowany na Wysłana elektronicznie - bramka testowa.Wysłana elektronicznie - bramka testowa 


Deklaracja została odebrana przez bramkę testową Ministerstwa Finansów. Na adres e-mail osoby kontaktowej podany w Ustawienia/Firma zostało wysłane testowe UPO o temacie: superKsiegowa: !!TESTOWE UPO - Deklaracja VAT za okres [YYYY]/[MM]. Należy pamiętać, że funkcjonalność ta służy tylko do testowania wysyłki, deklaracja nie zostanie przekazana do właściwego US.Wysłane pocztą/Dostarczone osobiście


Status ustawiany ręcznie przez użytkownika w przypadku, gdy deklaracja została dostarczona do US z pominięciem systemu mKsięgowość (pocztą, dostarczona osobiście czy elektronicznie z innego systemu). Wyświetlana data dostarczenia zapisywana jest z dnia wykonania operacji.