W przypadku, gdy składki ZUS zostały opłacone w inny sposób niż bezpośrednio z rachunku firmowego np z konta prywatnego lub gdy płatność została uiszczona przed aktywacją usługi, należy oznaczyć je w systemie jako zapłacone, ponieważ tylko takie składki zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku. Niezbędne jest wykonanie poniższych kroków:

1. Należy przejść do zakładki Moja księgowość/ZUS i podatki.

2. Nakierować kursorem na właściwy dokument i wybrać przycisk Rozliczenia.3. Zmieć formę płatności na gotówka, zweryfikować kwoty w kolumnie Kwota, ustawić odpowiednią datę i kliknąć przycisk Dodaj płatnośćWybranie formy płatności przelew z tego poziomu jest celowo zablokowane, ponieważ rozliczenie dokumentów, które zostały zapłacone przelewem odbywa się w zakładce Rozliczenia4. Kwoty płatności zostaną dodane i będą widoczne na liście płatności. W przypadku popełnienia błędu płatność można usunąć klikając w przycisk Usuń w kolumnie Akcje.5. Po odświeżeniu ekranu kolumny Zapłacono i Do zapłaty zostaną zaktualizowane. Dodane kwoty zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku dochodowego.