W przypadku, gdy inny podmiot jest płatnikiem faktury, a inny jej nabywcą, wówczas informacje takie należy zdefiniować na kontrahencie. W tym celu należy przejść do zakładki Kontrahenci, wybierać danego kontrahenta i dokonać jego edycji lub dodać nowego. W polu Płatnik powinno się wybrać właściwy podmiot z listy (powinien zostać zdefiniowany wcześniej jako kontrahent).Po zapisaniu zmian w wydruku faktury pojawi się zarówno Nabywca, jak i Płatnik.