Faktury korygujące kosztowe nie są powiązane z fakturami, które korygują. Wprowadzamy je analogicznie jak faktury kosztowe.


Należy przejść do zakładki Faktury kosztowe/Dodaj wydatek:

1. Wybrać szablon taki sam na jakim wystawiana była faktura pierwotna

2. Wybrać kontrahenta (ten sam dla którego wystawiana była pierwotna faktura)

3. Wprowadzić numer dokumentu

4. Wprowadzić wartości dodatnie lub ujemne (w zależności czy jest to korekta zwiększająca czy zmniejszająca wydatek) 

5. Wprowadzić wszystkie niezbędne dane (takie jak: termin płatności, sposób płatności, ewentualne uwagi)

6. Wybrać przycisk Zapisz i Zaksięguj