Błąd 401 może pojawić się w przypadku, gdy brakuje danych osób kontaktowych. Należy wówczas przejść do zakładki Ustawienia/Firma i uzupełnić dane osoby odpowiedzialnej za wyliczenie podatków.Po dokonaniu i zapisaniu zmian zalecane jest cofnięcie zatwierdzenia na deklaracji VAT, podczas której został zwrócony błąd oraz jej zaktualizowanie.Po dokonaniu powyższych czynności należy ponownie dokonać wysyłki deklaracji VAT.