Wystawienie faktury VAT-marża jest możliwe po spełnieniu warunków zawartych w art. 120 ustawy o VAT. Poniżej wymieniamy je pokrótce:


1. przy zakupie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, czyli zostanie zakupiony np. na umowę kupna sprzedaży lub fv VAT-marża

2. samochód będzie uznany za towar używany (minęło 6 m-cy od daty pierwszej rejestracji lub przejechanych zostało 6 tys. km)

3. został zakupiony z zamiarem dalszej odsprzedaży


Po spełnieniu powyższych warunków można wystawić fv VAT-marża mimo, że firma nie jest np. komisem.