W zakładce Klienci/ Obsługa klientów/ Stan Obsługi firm możemy wykonywać szereg operacji.


W tabeli widzimy informacje dotyczące rozliczeń wszystkich klientów. 

Okres -  okres księgowy, którego dotyczą rozliczenia

Klient - nazwa klienta, którego dotyczą rozliczenia

Prowadzący - osoba odpowiedzialna za rozliczenia 

Widzimy również ilość dokumentów zaksięgowanych, niezaksięgowanych, brakujących, do zaksięgowania, a także status czy księgowanie zostało zakończone oraz kwoty podatków.


W zakładce Opcje zaawansowane możemy zmienić prowadzącego, oznaczyć status księgowania jako zakończone, wysłać klientowi przypomnienie o dostarczeniu dokumentów, zatwierdzić deklarację VAT, PIT, wysłać komplet wydruków, zalogować się na konto klienta.

W zakładce Filtruj możemy ustawić okres, na który chcemy mieć podgląd, wybrać konkretnego klienta, bądź wybrać prowadzącego. 
Ustawienie Księgowej Prowadzącej


Aby danemu klientowi przypisać księgową prowadzącą należy wybrać opcję Zaznacz wiele, zaznaczyć konkretnego klienta z listy, rozwinąć zakładkę Opcje zaawansowane i kliknąć przycisk Zmień prowadzącego.Logowanie na konto klienta


Na konto klienta można zalogować się na dwa sposoby: 

- wybrać opcję Zaznacz wiele, zaznaczyć konkretnego klienta z listy, rozwinąć zakładkę Opcje zaawansowane i kliknąć przycisk Zaloguj


- kliknąć w nazwę klientaW przypadku, jeżeli klient nie wyświetla się na liście prosimy zapoznać się z artykułem: https://cashdirectorsa.freshdesk.com/support/discussions/topics/43000517678Zakończenie księgowania


Aby oznaczyć status księgowania jako zakończone należy wybrać opcję Zaznacz wiele, zaznaczyć konkretnego klienta z listy, rozwinąć zakładkę Opcje zaawansowane i kliknąć przycisk Księgowanie zakończone

Faktura automatyczna

W kolumnie Auto FV widzimy czy automatyczna faktura za usługi księgowe została wysłana do klienta. Jeśli faktura została wysłana jest oznaczona na zielono. 

Aby faktura była wysyłana automatycznie należy w zakładce Klienci/Zarządzaj dodać dane dotyczące umowy z klientem oraz abonamentu


Wysyłanie kompletu wydruków


Po zakończonym księgowaniu należy wysłać do klienta deklaracje PIT i VAT oraz informacje o podatkach do zapłaty.


W tym celu trzeba wybrać opcję Zaznacz wiele, zaznaczyć konkretnego klienta z listy, rozwinąć zakładkę Opcje zaawansowane i kliknąć przycisk Wyślij komplet wydrukówWydruki zostaną przesłane na adres e-mail klienta podany w zakładce Ustawienia/Firma. Przycisk Odśwież należy wybrać w następujących przypadkach:

1. Po zmianie okresu księgowego w celu zaktualizowania stanu obsługi firm 

2. Po zmianie abonamentu