Ze względu na przeprowadzoną aktualizację certyfikatu przez Ministerstwo Finansów. W   aplikacji Klient JPK 2.0 należy dokonać załadowania wyżej wymienionego certyfikatu do aplikacji, zgodnie z podręcznikiem użytkownika, str.41, poprzez funkcjonalność: 
„Narzędzia -> Zarządzanie certyfikatami i kluczami symetrycznymi -> Załaduj certyfikat z pliku -> Otwórz i po wskazaniu pobranego wcześniej certyfikatu -> Zapisz certyfikat do bazy”.


Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 23.08.2019 r. (ZIP, 2 kB), link do certyfikatu znajduje się na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/pliki-do-pobrania/