Aplikację należy pobrać ze strony


Należy wejść w Ustawienia użytkownika.

 


Wybierz połącz konto


SMS przyjdzie na numer, który jest wpisany w ustawieniach użytkownika (Zakładka Administracja, następnie Użytkownicy).


 

Po edycji jest możliwość zmiany/wpisania numeru telefonu.

 

Po otrzymaniu SMS, należy w ustawieniach wpisać kod PINPo wpisaniu kodu SMS na stronie pojawi się kod XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, który należy skopiować i wpisać do aplikacji JPK. Użytkownik otrzyma drugiego smsa – będzie to kod dostępu do portalu mOrganizer. Kod dostępu należy zapamiętać i wpisywać za każdym razem uruchamiając aplikację JPK.


Aplikację JPK uruchamiamy wybierając ikonę JPK


 

Aby zsynchronizować aplikację JPK z kontem użytkownika w mOrganizer należy przepisać kod dostępu  z pkt. 6 (drugi kod wysłany smsem).


Po wybraniu ikonki system poprosi o wprowadzenie kodu XXXX-XXXX-XXXX-XXXX z portalu mOrganizer


Po wprowadzeniu kodu system poprosi o podanie numeru kodu SMS