Jeśli opłaty nie zostaną uregulowane przez 3 miesiące pod rząd, wtedy usługa zostaje zablokowana i CashDirector wystawi Ci komunikat :”Twoja usługa została zablokowana z uwagi na brak opłaty za jej użytkowanie. Opłać zaległy abonament, a odzyskasz dostęp do pełnej funkcjonalności”. Dla Użytkowników z zablokowaną usługą mBank nadal będzie generował i wysyłał pliki z transakcjami, tak aby zachować ciągłość przekazywanych danych w przypadku odblokowania usługi.