Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmianie uległa stawka podatku dochodowego dla dochodów uzyskiwanych w pierwszym progu podatkowym.

Podatnik wpłacając zaliczkę według skali podatkowej ze źródła działalność gospodarcza za wrzesień/trzeci kwartał 2019 roku, stosuje nową skalę podatkową (obowiązującą na 2019 rok). Zamiast 18% stosuje zatem narastająco za cały rok 17,75% (przy założeniu, że pozostaje w pierwszym progu podatkowym). Obliczając zaliczkę  stosuje kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł. Takie rozwiązanie wynika z art. 6 ust. 3 ustawy zmieniającej.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835).

Skala podatkowa za 2019 rok