Fakturowanie za aktywowane moduły będzie odbywało się z góry za dany miesiąc.

W przypadku pakietów, których okres promocyjny wygasł w trakcie miesiąca, opłata wyliczana będzie proporcjonalnie.

Poniżej przedstawiamy przykładową fakturę wraz z objaśnieniami: