Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że w najbliższy czasie zostaną wprowadzone zmiany w zakładce Stan obsługi firm.


Po wejściu w zakładkę Stan obsługi firm będzie dostępny widok taki jak na załączonym zrzucie ekranu.


W najnowszej wersji zostanie usunięta kolumna z kwotami PIT i VAT, a także zostanie usunięta kolumna dokumenty zaks. Natomiast zostaje dodana kolumna dotycząca wysłania informacji do klienta o ZUS oraz kolumna dotycząca wysokości składek ZUS. Została również dodana funkcja zmiany wyświetlania ilości klientów na 10, 25, 50 oraz 100. W opcjach zaawansowanych zostaną usunięte opcje księgowanie zakończone, wyślij komplet wydruków. Te opcje będą widoczne po ustawieniu kursora myszy na konto klienta.


Dzięki opcji wyślij informację o ZUS zostanie wysłany do klienta e-mail z informacją o opłaceniu składek ZUS do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni wraz z kwotą do zapłaty wygenerowaną na podstawie DW ZUS zaksięgowanym w systemie.

Po kliknięciu na kolumnę z danymi klienta (np. na informację gdzie widnieje prowadzący) zostają wyświetlone dodatkowe informacje: ZUS, Podatki, Statystyka dokumentów, Sprzedaż i koszty oraz Deklaracje.