Gdy wszystkie dokumenty dotyczące danego okresu zostaną zaksięgowane, należy pamiętać o zamknięciu miesiąca. Rekomendujemy zamknięcie danego okresu do 21 dnia następnego miesiąca. W celu zamknięcia miesiąca należy przejść do zakładki Moja księgowość / Zamknij miesiąc i wykonać następujące czynności:


Krok 1. Uruchom proces kontroli miesiąca


Po zaznaczeniu danego okresu należy uruchomić proces kontroli, dzięki czemu deklaracje zostaną zaktualizowane. Istotne jest wykonanie zalecanych zadań, które wygenerują się w wyniku przeprowadzonego procesu kontroli. W przypadku, gdy zadania mają wysoki priorytet może to oznaczać błędną parametryzację systemu.


Krok 2. Zatwierdź deklaracje


Przed zatwierdzeniem deklaracji należy pobrać niezbędne ewidencje i upewnić się czy wszystkie przychody, koszty i składki ZUS zostały poprawnie w nich ujęte. KPiR lub ewidencję przychodów należy porównać z wydrukiem zaliczki na podatek dochodowy, natomiast Rejestr VAT z wydrukiem deklaracji.


Uwaga! W przypadku, gdy zakładce Ustawienia/eDeklaracje zaznaczona jest wysyłka po zatwierdzeniu i wprowadzona poprawna kwota do autoryzacji eDeklaracji, po kliknięciu przyciski Zatwierdź deklaracje VAT np. deklaracja VATUE (nie dotyczy pliku JPK V7) zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego. 


Zarówno zaliczkę jak i deklarację VAT można zatwierdzić pojedynczo przechodząc do zakładki Moja księgowość/ Deklaracje i klikając przycisk Zatwierdź.


Krok 3. Zamknij miesiąc


Po zatwierdzeniu deklaracji należy kliknąć przycisk Miesiąc otwarty, aby dokonać jego zamknięcia.

Zamknięcie miesiąca uchroni nas przed wprowadzaniem dokumentów do już zamkniętych okresów i wygenerowaniem korekt deklaracji.

Operacja jest odwracalna. Aby otworzyć miesiąc należy kliknąć na Miesiąc zamknięty i wybrać przycisk Otwórz miesiąc.