W zakładce Asystent finansowy/Rozliczenia znajdują się trzy sekcje: Dokumenty, Operacje bankowe, Filtry.W przypadku dokonania przelewu lub otrzymania wpływu na konto firmowe w zakładce tej, po prawej stronie pojawią się operacje bankowe. Mogą być one rozpoznane automatycznie przez system lub oznaczone jako nierozpoznane. Zadaniem Użytkownika jest weryfikacja lub rozpoznanie kontrahenta i połączenie operacji z właściwym dokumentem znajdującym się w sekcji po lewej stronie (niewidoczne będą dokumenty DW, ponieważ automatycznie oznaczane są jako zapłacone). W celu połączenia dokumentów należy odszukać dany dokument korzystając z filtrów, nakierować na niego kursor, przytrzymać lewym przyciskiem myszki i przeciągnąć na operację bankową. Rozliczone pozycje znikną z listy.Aby rozliczone dokumenty były widoczne na liście konieczne jest odznaczenie parametru Ukryj rozliczone na pasku filtrówPo dokonaniu połączenia pod dokumentem pojawi się skrót WB (wyciąg bankowy), czyli płatność wykonana przelewem. W przypadku dodawania do dokumentu płatności gotówkowej pod dokumentem widoczny będzie skrót KS (kasa).

W przypadku popełnienia błędu zawsze można cofnąć połączenie klikając czerwony przycisk Usuń połączenie. 


Operacje bankowe z mBanku są przekazywane do mKsięgowości od dnia aktywacji konta w mKsięgowości i są widoczne w zakładce Rozliczenia. W chwili gdy Użytkownik ma wprowadzone dokumenty z okresów wcześniejszych (tznprzed datą aktywowania konta) aby faktury widniały jako zapłacone należy dodać płatność gotówkową ręcznie.