W czasie wykonywania przelewu z zakładki Faktur kosztowych do numeru faktury dodawany jest ciąg znaków poprzedzony opisem TID (ID dokumentu w systemie).TID - to skrót od transaction identification, służy do automatycznego łączenia dokumentów z operacjami bankowymi w zakładce Asystent Finansowy