W celu zmiany kwoty do autoryzacji eDeklaracji proszę przejść do zakładki Ustawienia/Ustawienia wysyłki plików JPK-V7


Kwota do autoryzacji eDeklaracji, wraz z innymi danymi autoryzacyjnymi, pozwala na potwierdzenie tożsamości Użytkownika podczas wysyłki pliku JPK_V7 oraz deklaracji VATUE do Urzędu Skarbowego. Kwota ta zmienia się wraz z pierwszym dniem nowego roku i obowiązuje do 31 grudnia (bez względu na okres deklaracji). Rozliczenie roczne za rok poprzedni składamy do końca kwietnia roku następnego i w związku z tym kwotę do autoryzacji stanowi wartość przychodów sprzed dwóch lat. W przypadku dokumentów podpisywanych danymi autoryzacyjnymi i składanych w 2022 roku w polu Kwota do autoryzacji eDeklaracji należy wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2020.

Jako kwotę przychodu za rok 2020 należy rozumieć, w przypadku:

  • PIT-28 (21) - pole 47;
  • PIT-36 (26) - pole 94 jeśli był podatnikiem (albo pole 149 jeżeli w zeznaniu za 2019 rok występowałeś jako małżonek);
  • PIT-36L (15) - pole 13 lub pole 18;
  • PIT-37 (25) - pole 62 jeśli byłeś podatnikiem (albo pole 93 jeżeli w zeznaniu za 2019 rok występowałeś jako małżonek);
  • PIT-38 (13) - pole 23;
  • PIT-39 (9) - pole 20;
  • PIT-40A (19) - pole 38.

W przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku, należy wpisać kwotę '0' (zero). W przypadku, gdy składałeś wiele zeznań należy wpisać kwotę tylko z jednego z nich. Nie należy sumować kwot.