Faktura cykliczna

Faktury cykliczne - definiowanie

Faktury cykliczne - edycja

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie

Faktury cykliczne - usunięcie


Faktura cykliczna


Pozwala na automatyczne generowanie faktur wystawianych w cyklu miesięcznym. Powoduje skopiowanie dokumentu z nowymi datami, a w przypadku dokumentów walutowych - także z właściwym kursem.


Definiując fakturę cykliczną pamiętaj, że:

 • powinno się ustawić datę wystawienia 31 dzień miesiąca , faktura wystawi się zawsze z ostatnim dniem miesiąca (z przedziału 28-31)

 • wybranie daty sprzedaży jest równoznaczne z wybraniem daty wystawienia

 • dla jednego dokumentu pierwotnego można wystawić tylko jedną fakturę cykliczną

 • numer faktury pierwotnej musi być zgody z sekwencją nadawaną przez system, nie może być to sekwencja własna lub numer wpisany ręcznie


Faktury cykliczne - definiowanie


 • Należy przejść do zakładki Fakturowanie / Faktury   

 • kliknąć w wybraną fakturę      

 • wybrać Cykliczna      

 • uzupełnić dane faktury      

 • kliknąć Zapisz aby zachować zmiany.  
   


Aby faktura cykliczna była automatycznie wysyłana do wystawcy należy zaznaczyć w ustawieniach faktury parametr Wysłać automatycznie PDF emailem do odbiorcy oraz Wysłać automatycznie PDF emailem do wystawcy na Tak. Faktury cykliczne - edycja


W celu edycji dokumentu cyklicznego należy ponownie wybrać Fakturowanie / Faktury i odszukać dokument pierwotny, z którego tworzone są comiesięczne kopie:
 

 • Kliknąć w przycisk Cykliczna, analogicznie jak w czasie definiowania parametrów cykliczności.    

 • Poprawić parametry   

 • Kliknąć Zapisz 
   

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie


W celu zawieszenia faktury cyklicznej:

 • Należy przejść do zakładki Fakturowanie / Faktury cykliczne   

 • Wybrać parametr Zaznacz wiele

 • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną     

 • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane / Zawieś lub Odwieś


Faktury cykliczne - usunięcie


Aby usunąć fakturę cykliczną: 

 • Należy przejść do zakładki Fakturowanie / Faktury cykliczne    

 • Wybrać parametr Zaznacz wiele

 • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną     

 • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/Usuń