Zmieniając dane kontrahenta możemy skorzystać z dwóch opcji - korekty oraz zmiany danych.


Korekta - koryguje dane także na wydruku wcześniejszych faktur. Z opcji tej można skorzystać na przykład, gdy kontrahent zmienił adres e-mail i nie korzysta już w wcześniejszego. W bazie jeden adres zostanie zastąpiony drugim. Wysyłając dowolną fakturę do kontrahenta trafi ona na właściwą skrzynkę e-mail.


Zmiana danych - na wydruku wcześniej wystawionych faktur drukowane będą dane sprzed zmiany, wszystkie późniejsze faktury będą generowane z nowymi danymi. Z opcji tej korzystamy na przykład, gdy kontrahent zmieni adres prowadzenia działalności. W bazie systemu zostanie utworzony nowy rekord, faktury sprzed zmiany będą drukowane z poprzednim adresem, faktury po zmianie - z nowym.