W przypadku, gdy inny podmiot jest odbiorcą faktury, a inny jej nabywcą - informacje takie należy zdefiniować na profilu kontrahenta. W zakładce Fakturowanie/Kontrahenci zarówno odbiorca, jak i nabywca powinni znajdować się na liście kontrahentów. Następnie należy wybrać kontrahenta, który będzie nabywcą i dokonać jego edycji. W polu Odbiorca wybieramy właściwy podmiot z listy.

Po zapisaniu zmian na wydruku faktury pojawi się zarówno Nadawca, jak i Odbiorca: