Okres księgowy oznacza miesiąc, w którym dokument zostanie ujęty w KPiR dokumentami. Domyślnie jest on podpowiadany przez system na podstawie wprowadzonych dat: wystawienia, sprzedaży oraz wpływu (dla wydatków).Okres księgowy może zostać zamknięty w zakładce Moja księgowość/Zamknij miesiąc po zaznaczeniu określonego miesiąca i kliknięciu na przycisk Miesiąc otwarty. Spowoduje to wyłączenie możliwości dodawania dokumentów do zamkniętego okresu oraz zmianę opisu kroku na Miesiąc zamknięty. Ponowne otwarcie miesiąca możliwe jest po wykonaniu analogicznych kroków.W przypadku wprowadzenia dat z okresu, który jest zamknięty, system podpowie pierwszy otwarty okres. 


Księgowanie do KPiR (MK) i wyliczenia zaliczki (MP) można sprawdzić w podglądzie dokumentu.