W celu wprowadzenia kosztu firmy dotyczącego składek ZUS osób współpracujących należy skorzystać z dostępnego szablonu ZUS właściciela znajdującego się w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe i zaksięgować wydatek analogicznie jak składki ZUS właściciela.


W celu wprowadzenia składek ZUS ręcznie należy:

1. Przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe i kliknąć przycisk Dodaj wydatek.2.Teraz należy wybrać szablon ZUS właściciela.3. Następnie wybrać kontrahenta z listy (tworzony automatycznie po przeliczeniu miesiąca na podstawie parametru zdefiniowanego w Ustawienia/Właściciel, uzupełnić numer dokumentu, daty, w przypadku spółek wybierać wspólnika oraz wprowadź kwoty składek ZUS. Jeśli jedna ze składek jest zerowa to nie ma potrzeby usuwania pozycji - system zapisze jedynie te, które mają wprowadzone kwoty. W polu Opis transakcji gospodarczej wprowadzić:ZUS osoby współpracującej. Na koniec należy kliknąć w przycisk Zapisz i zaksięguj, aby zapisać zmiany.3. Podobnie jak składki generowane automatycznie, składki wprowadzane ręcznie można zapłacić bezpośrednio z systemu lub oznaczyć jako zapłacone.