Wprowadzenie pojazdu 

    Edycja/Zmiana statusu pojazdu

    Usunięcie pojazdu 


Wprowadzenie pojazdu


Wprowadzanie samochodu w systemie mKsięgowość to nie tylko uzupełnienie numeru rejestracyjnego. Poprawne zdefiniowanie parametrów będzie mieć wpływ na właściwe wyliczenia faktur lub pozycji na fakturze przypisanych do danego pojazdu. 

W celu dodania pojazdu należy przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie i w lewym dolnym rogu kliknąć przycisk Pojazdy.  Następnie - Dodaj pojazd.


W systemie można zdefiniować następujące rodzaje samochodów:Pozycje, które należy uzupełnić, to:  

 • Numer rejestracyjny - pozycja, po której identyfikowany jest pojazd;  
 • Opis samochodu - określenie marki i modelu;  
 • Typ samochodu - definiuje sposób rozliczania VAT, dostępne opcje: osobowy, homologacja ciężarowa, ciężarowy;  
 • Własność - określenie stanu prawnego pojazdu i związanym z nim typem rozliczenia (służbowy, prywatny, leasing, wynajem długoterminowy - spełnione warunki leasingu, wynajem długoterminowy i krótkoterminowy);  
 • Pojemność silnika (w cm3) - należy ustawić, np. 2000 cm3.
    

 

Dodatkowo:  

 • Numer środka trwałego - dla własności służbowy;  
 • Kwota dotychczasowych kosztów ujętych w KPiR - dla własności prywatny, jeśli przenoszone są dane z poprzedniego systemu;
 • Kwota kosztów wynikająca z dokumentów - dla własności prywatny, jeśli przenoszone są dane z poprzedniego systemu;  
 • Kwota wynikająca z ewidencji przebiegu pojazdu - dla własności prywatny, jeśli przenoszone są dane z poprzedniego systemu; 
 • Numer umowy leasingowej - dla własności leasing, wynajem długoterminowy - spełnione warunki leasingu, wynajem długoterminowy i krótkoterminowy  
 • Wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej - zaznaczenie parametru dla samochodu osobowego powoduje odliczenie 100% VAT od paliwa dla powiązanego pojazdu, w innym razie odliczane jest 50%  
    

Edycja/Zmiana statusu pojazdu


W przypadku konieczności edycji danych dotyczących pojazdu - zostanie sprzedany lub nie będzie użytkowany, a był uwzględniany podczas wyliczania kosztów - konieczna jest zmiana jego statusu na nieaktywny. Należy wówczas przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie/Pojazdy, skierować kursor na wprowadzony pojazd i kliknąć przycisk Edytuj, a następnie przy parametrze Aktywny wybrać Nie i zapisać zmiany. 


 


  


Usunięcie pojazdu


Pojazd, który nie był uwzględniany podczas dodawania faktur kosztowych, ani nie była dla niego naliczana amortyzacja (w przypadku, gdy był zdefiniowany jako środek trwały) można usunąć. W tym celu należy skierować kursor na pojazd i wybrać przycisk Usuń.