Dokumenty w systemie mogą być rozliczone poprzez dodanie płatności ręcznej lub poprzez połączenie operacji bankowej z dokumentem w zakładce Asystent finansowy/Rozliczenia


W przypadku dodania płatności ręcznie można ją usunąć z poziomu dokumentu w zakładce Faktury sprzedaży lub Faktury kosztowe po najechaniu kursorem na dokument i wybraniu opcji Rozliczenia. Po przejściu do Listy płatności wystarczy kliknąć w przycisk Usuń w kolumnie Akcje. Płatności takie opisane są na liście płatności jako Płatność dokumentu.
W przypadku, gdy płatność została dodana automatycznie po opłaceniu z konta firmowego w formie przelewu, również jest możliwość usunięcia jej z poziomu Rozliczeń lub z poziomu Asystent Finansowy/Rozliczenia. 

Po odnalezieniu danego połączenia przy pomocy filtrów, należy kliknąć w przycisk Usuń połączenie.Rozłączenie płatności z operacją bankową spowoduje także aktualizację statusu we właściwej zakładce dla dokumentu.