W przypadku zdefiniowania ustawień eDeklaracji i zatwierdzenia deklaracji w Moja księgowość/Deklaracje, jest ona wstawiana do kolejki wysyłki Ministerstwa Finansów. W przypadku wystąpienia błędu status wysyłki jest aktualizowany w kolumnie "Wys."Po nakierowaniu kursora na ikonę zostanie wyświetlony kod błędu. Najczęściej występujący błąd wysyłki ma kod 414. Wyświetlany komunikat będzie miał opis: Błąd 414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu).W przypadku pojawienia się tego błędu należy zweryfikować wprowadzone w systemie dane w Ustawienia/Firma (NIP), Ustawienia/Właściciel (nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, numer PESEL) oraz Ustawienia/eDeklaracje (kwota przychodu). Najczęstszą przyczyną wystąpienia tego błędu jest podanie błędnej kwoty do autoryzacji:

  • podawanie kwoty przychodu z bieżącego rozliczenia tj. za 2020 rok
  • wpisywanie kwoty z zaokrągleniem do dziesiątek groszy lub pełnych złotych np.: 99.00 lub 99.10 zamiast 99.14 (kwota zaokrąglona),
  • podawanie łącznej kwoty przychodów małżonków (w przypadku wspólnych rozliczeń) powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2362) wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy za 2019 rok podatnik nie składał zeznania drogą elektroniczną,
  • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy za 2019 rok podatnik nie składał zeznania na analogicznym formularzu, (np. podatnik składa za 2018 rok zeznanie PIT-38, a za 2019 rok nie dokonywał rozliczenia na takim formularzu - złożył natomiast PIT-37. W danych autoryzujących powinien podać kwotę przychodu wynikającą ze złożonego do urzędu PIT-37.

Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się znów status 414, należy skontaktować się z właściwym Urzędem Skarbowym celem wyjaśnienia niezgodności.