Oznaczenie ulubionego kontrahenta pozwala w szybszy sposób wystawić fakturę lub wprowadzić wydatek dla kontrahenta, któremu została wystawiona faktura sprzedaży lub wprowadziliśmy wydatek. W przypadku wystawiania faktury na identyczną kwotę w cyklu miesięcznym można skorzystać z opcji faktury cyklicznej.


Aby oznaczyć kontrahenta jako ulubiony należy:

  • Przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci 
  • Kliknąć w gwiazdkę znajdująca się obok nazwy kontrahenta, wówczas zmieni ona kolor na zielony i pojawi się komunikat Kontrahent został oznaczony jako ulubiony.