Generowanie plików JPK

Wysyłanie JPK

Otrzymanie UPO oraz numeru referencyjnego

JPK błąd podczas wysyłki

Oznaczenia błędów wysyłki podczas weryfikacji UPO JPK


Generowanie plików JPKAby wygenerować plik JPK_VAT:

  • Należy w zakładce Moja księgowość/JPK wybrać zakres dat, następnie rozwinąć Opcje zaawansowane i kliknąć Generuj  • Wybrać Rodzaj generowania, typ, okres obejmujący jeden miesiąc, a następnie wygenerować


 

Wysyłanie JPK


Aby wysłać plik należy:

  • Przejść do zakładki Moja księgowość/JPK, najechać kursorem na plik JPK następnie wybrać opcję  po czym Wyślij profilem zaufanym.


Po wysłaniu pojawi się jeden z następujących komunikatów:

  • Wysłano podpisane JPK

  • Niezarejestrowany profil zaufany w mBank. Profil zaufany można założyć przechodząc na stronę...

  • Nieaktywny profil zaufany w mBank. Profil zaufany można założyć przechodząc na stronę..


Jeśli plik JPK zostanie wysłany, ikona zmieni swoją barwę na pomarańczową oznacza to, że plik jest w trakcie weryfikacji.


Gdy plik JPK zostanie przetworzony, status wysyłki zmieni się na zielony kolor.

Jak długo trwa zmiana statusu pliku JPK_VAT ?

Plik JPK zmieni status po kilku godzinach, w zależności od daty z jaką został wysłany. Proszę pamiętać, gdy wysyłamy plik w ostatnim dniu z racji dużej ilości przesyłanych plików do urzędów, weryfikacja pliku JPK może potrwać dłużej.


Otrzymanie UPO oraz numeru referencyjnego


Po wysłaniu pliku JPK, zostanie przypisany numer referencyjny, aby go zobaczyć należy najechać na plik JPK kursorem następnie kliknąć w przycisk Zmień numer referencyjny.
Aby pobrać UPO należy skopiować numer referencyjny do pliku PDF, który znajdą państwo pod tym adresem: UPO_JPK.pdf.
Dokument należy pobrać na komputer, następnie otworzyć za pomocą programu Adobe Reader.

Po otworzeniu dokumentu należy skopiować numer referencyjny z pliku JPK. 
Teraz wystarczy kliknąć w pole  Sprawdź status dokumentu, jeśli status dokumentu wyświetli się jako 200 oznacza to, że przetwarzanie dokumentu zakończyło się poprawnie.
Aby pobrać UPO JPK klikamy w przycisk Pobierz UPO.

JPK błąd podczas wysyłki


Jeśli podczas wysyłania pliku JPK w systemie numer referencyjny nie został nadany, najlepiej usunąć plik z systemu, oraz wygenerować go ponownie i ponowić wysyłkę.


Oznaczenia błędów wysyłki podczas weryfikacji UPO JPK


Poniżej w tabeli znajdują się statusy, które oznaczają błędy.

Numer błęduKomunikat Zalecane działanie
0Połączenie podstawowe zostało zakończone. Wystąpił nieoczekiwany błąd przy wysyłaniu" albo NULL albo „Wystąpił błąd podczas pobrania UPO

Chwilowy brak połączenia z bramką JPK; warto spróbować wysłać pliku JPK_VAT ponownie, czy też ponownie pobrać UPO.


401Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD    

Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania


403Dokument z niepoprawnym podpisem.    

Kontrola objąć powinna stosowanie, w tym danych podpisu elektronicznego oraz jego ważność e-podpisu (lub profilu ePUAP)


404Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak).    

Kontrola objąć powinna stosowanie, w tym danych podpisu elektronicznego oraz jego ważność e-podpisu (lub profilu ePUAP)

405Dokument z odwołanym certyfikatem.    

Sprawdzić, czy certyfikat jeszcze jest ważny, czy też utracił swoją ważność


406Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.    

Kłopot certyfikatu wynika ze stosowania niewłaściwego e-podpisu lub jego nieaktualizacji


407    Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX    

Możliwe jest skorygowanie dokumentu, wysyłka duplikatu nie jest możliwa


408Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.    

Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania


409Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.    

Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania


410    Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.    
411Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).    
412Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.    

Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania


413Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.    

Dotyczy sum kontrolnych – należy ponownie sprawdzić, czy sumowania poszczególnych kwot w JPK odbyły się poprawnie


414Suma kontrolna części dokumentu (pliku ……. ) niezgodna z deklarowaną wartością.    

Dotyczy sum kontrolnych – należy ponownie sprawdzić, czy sumowania poszczególnych kwot w ewidencji zakupu oraz sprzedaży w JPK odbyły się poprawnie


415Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.    

Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania


300    wyszukiwanie statusu dokumentu    

sprawdzanie statusu dokumentu przy użyciu formularza UPO dostępnego na stronie Portalu Podatkowego w zakładce e-Deklaracje, dedykowanego do sprawdzenia statusu deklaracji, a nie plików JPK_VAT.


100    Status przetwarzania wysłanego pliku JPK    

Komunikat wskazuje, że rozpoczęto sesję przesyłania pliku. Po zakończonej wysyłce dokument otrzymuje status „120 – Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu". W przypadku dłuższego utrzymywania się statusu „100" zaleca się ponowną wysyłkę.