Aby skorzystać z możliwości wyboru kwoty, od której ma być obliczany dokument, należy podczas wystawiania faktury zaznaczyć wybraną opcję przy Sposobie obliczania dokumentu: Sposób obliczania dokumentu od kwoty brutto- umożliwia wyliczenie kwoty netto od wprowadzonej kwoty brutto po wybraniu stawki VAT


Sposób obliczania dokumentu od kwoty netto- umożliwia wyliczenie kwoty brutto od wprowadzonej kwoty netto po wybraniu stawki VAT

W formularzy standardowym natomiast należy wybrać z listy rozwijanej opcję aby ustawić czy kwota ma być liczona od kwoty netto lub kwoty brutto. Lista rozwijana znajduję się tuż przy Cenie.