W zakładce Klienci/ Obsługa klientów/ Stan Obsługi firm możemy wykonywać szereg operacji.


W tabeli widzimy informacje dotyczące rozliczeń wszystkich klientów. Okres -  okres księgowy, którego dotyczą rozliczenia

Klient - nazwa klienta, którego dotyczą rozliczenia

Prowadzący - osoba odpowiedzialna za rozliczenia 

INBOX (ocr,idc,ibv) - ilość skanów znajdujących się w zakładce INBOX

DOK.NZAKS. - dokumenty niezaksięgowane

GOT.ZAMK - gotowość zamknięcia miesiąca zgłoszona przez klienta.

KSIEG. ZAK - informacja o zakończonym księgowaniu danego miesiąca. 

ZUS/ZUS WYSŁ - dzięki opcji wyślij informację o ZUS zostanie wysłany do klienta e-mail z informacją o opłaceniu składek ZUS do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni wraz z kwotą do zapłaty wygenerowaną na podstawie DW ZUS zaksięgowanym w systemie. 

WYDRUKI WYSŁANE - status wysyłki kompletu wydruków. 


Po kliknięciu na kolumnę z danymi klienta (np. na informację gdzie widnieje prowadzący) zostają wyświetlone dodatkowe informacje: ZUS, Podatki, Statystyka dokumentów, Sprzedaż i koszty oraz Deklaracje.


W zakładce Opcje zaawansowane możemy zmienić prowadzącego, wysłać klientowi przypomnienie o dostarczeniu dokumentów, zatwierdzić deklarację VAT, PIT, zalogować się na konto klienta.W zakładce Filtruj możemy ustawić okres, na który chcemy mieć podgląd, wybrać konkretnego klienta, bądź wybrać prowadzącego. Z tego poziomu możemy również nałożyć filtr dzięki któremu zostaną wyświetlone jedynie firmy, które zgłosiły gotowość do zamknięcia miesiąca. 
Ustawienie Księgowej Prowadzącej


Aby danemu klientowi przypisać księgową prowadzącą należy wybrać opcję Zaznacz wiele, zaznaczyć konkretnego klienta z listy, rozwinąć zakładkę Opcje zaawansowane i kliknąć przycisk Zmień prowadzącego.Logowanie na konto klienta


Na konto klienta można zalogować się na dwa sposoby: 

- wybrać opcję Zaznacz wiele, zaznaczyć konkretnego klienta z listy, rozwinąć zakładkę Opcje zaawansowane i kliknąć przycisk Zaloguj- nakierować myszką na nazwę klienta i wybrać przycisk zaloguj


W przypadku, jeżeli klient nie wyświetla się na liście prosimy zapoznać się z artykułem: https://cashdirectorsa.freshdesk.com/support/discussions/topics/43000517678


Zakończenie księgowania


Aby oznaczyć status księgowania jako zakończone należy nakierować myszką na na wybraną firmę i kliknąć przycisk Księgowanie zakończoneWysyłanie kompletu wydruków


Po zakończonym księgowaniu należy wysłać do klienta deklaracje PIT i VAT oraz informacje o podatkach do zapłaty.


W tym celu trzeba nakierować myszką na wybraną firmę a następnie kliknąć Wyślij komplet wydruków. Wydruki zostaną przesłane na adres e-mail klienta podany w zakładce Ustawienia/Firma. 
Przycisk Odśwież należy wybrać w następujących przypadkach:

1. Po zmianie okresu księgowego w celu zaktualizowania stanu obsługi firm 

2. Po zmianie abonamentu