Skany wprowadzamy w zakładce Klienci / Skany / Recepcja.


Przygotowana paczka skanów musi spełniać następujące wymagania:

  • skany powinny być oklejone kodami kreskowymi, jeśli w jednym PDF jest więcej niż jedna faktura - w przeciwnym wypadku cały dokument zostanie potraktowany jako jedna faktura z kilkoma stronami
  • nazwa paczki powinna zaczynać się od NIP firmy, której dotyczy, podkreślenia dolnego oraz ciągu znaków, np. 5222885734_SKMBT_C220181.pdf
  • dokument powinien być czytelny


Po przygotowaniu paczki kliknij w Dodaj paczkę.
1. Wybór firmy- po kliknięciu przycisku Wybierz firmę pojawi się nowe okno, w którym można wyszukać właściwą firmę.2. Podanie daty nadania paczki3. Przeciągnięcie lub wybranie plików z komputeraPo dodaniu pliku pojawi się następujący widok:
4. Zamknięcie paczki- gdy wszystkie pliki zostaną załączone, należy kliknąć przycisk Zamknij paczkę, a status paczki zmieni się wówczas na Zamknięta.