Wybór firmy


Aby wybrać firmę należy przejść do zakładki Skany/IBV/IDV i w Panelu weryfikacji wprowadzić nazwę firmy, a następnie zaznaczyć właściwą firmę.
Po wskazaniu odpowiedniej firmy należy wybrać przycisk Rozpocznij.


Praca na skanach


W zakładce Skany/IBV/IDV po lewej stronie będzie widoczny skan faktury, natomiast po prawej stronie pojawi się widok księgowy dokumentu do edycji. Na podstawie takiego dokumentu w mKsięgowości zostanie zaksięgowana faktura.


Użytkownik powinien sprawdzić pozycje a w szczególności dane kontrahenta, numer faktury, daty i okres księgowy, pozycje dokumentu oraz pozycje KPiR i Rejestru VAT. Użytkownik ma możliwość edycji poszczególnych informacji na dokumencie. Jeśli dane kontrahenta okażą się niepoprawne należy ponownie wpisać numer NIP firmy i kliknąć przycisk lupy. Wówczas dane kontrahenta ponownie zostaną zaczytane z GUSu.

 Kategoryzuj i przejdź do następnego- powoduje zapisanie dokumentu i kontynuację pracy na kolejnych skanach,


Kategoryzuj- wpłynie na zapisanie i wygenerowanie faktury w mKsięgowości,


Usuń- powoduje usunięcie dokumentu,


Zakończ- dokument nie zostaje zapisany, oznacza przeniesienie do Panelu weryfikacji.Użytkownik, aby przyczynić się do wystawienia faktury powinien wybrać opcję Kategoryzuj. Wówczas wprowadzona faktura pojawi się w zakładce Wydatki/Dokumenty.