Wybór firmy


Aby wybrać firmę należy przejść do zakładki Skany/IBV i w Panelu weryfikacji wprowadzić nazwę firmy, a następnie zaznaczyć właściwą firmę.
Po wskazaniu odpowiedniej firmy należy wybrać przycisk Rozpocznij.


Praca na skanach


W zakładce Skany/IBV po lewej stronie będzie widoczny skan faktury, natomiast po prawej stronie pojawi się widok księgowy dokumentu do edycji. Na podstawie takiego dokumentu w mKsięgowości zostanie zaksięgowana faktura.


Po wgraniu skanu dokumentu system automatycznie przyporządkowuje go do szablonu faktury kosztowej. W przypadku, gdy skan dotyczy faktury sprzedażowej i powinien zostać zaksięgowany po stronie przychodów, przed rozpoczęciem zmian, należy wskazać odpowiedni szablon. W tym celu należy:


1. Kliknąć przycisk Wybierz Szablon.

 


2. Z listy dostępnych szablonów wskazać szablon odpowiadający fakturze sprzedaży np. Faktura sprzedaży3. Po prawidłowej zmienia szablonu, jego nazwa będzie widniała przy danych firmy. 
Użytkownik powinien sprawdzić uzupełniony szablon a w szczególności dane kontrahenta, numer faktury, daty i okres księgowy, pozycje dokumentu oraz pozycje KPiR i Rejestru VAT. Użytkownik ma możliwość edycji poszczególnych informacji na dokumencie. Jeśli dane kontrahenta okażą się niepoprawne należy ponownie wpisać numer NIP firmy i kliknąć przycisk lupy. Wówczas dane kontrahenta ponownie zostaną zaczytane z GUSu.

 

Zakończ - dokument nie zostaje zapisany, oznacza przeniesienie do panelu weryfikacji.


Zaksięguj - spowoduje zaksięgowanie jednego dokumentu i automatyczne przejście do panelu weryfikacji


Usuń - powoduje usunięcie dokumentu,


Odrzuć - nieczytelny - spowoduje przeniesienie skanu do folderu INBOX/odrzucone


Oznacz jako inne - spowoduje przeniesienie skanu do folderu INBOX/inne


Odrzuć - duplikat - skan zostanie przeniesieni do folderu INBOX/odrzucone


Pomiń - spowoduje przeniesieniu skanu na koniec kolejki. Pominięty skan pojawi się ponownie po zaksięgowaniu pozostałych skanów. 


Zaksięguj i przejdź do następnego - wyświetlany skan zostanie zaksięgowany a w jego miejsce podstawi się kolejny do zaksięgowania. 


Kopiuj poprzedni dokument - szablon zostanie uzupełniony danymi, który zostały wprowadzone na wcześniejszym dokumencie.


Użytkownik, aby przyczynić się do wystawienia faktury powinien wybrać opcję Zaksięguj. Wówczas wprowadzona faktura pojawi się w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe.