W  zakładce Użytkownicy możliwe jest dodawanie osób, mających dostęp do mKsięgowości. W tym celu należy wybrać opcję Dodaj Użytkownika.
Następnie należy uzupełnić dane nowego Użytkownika oraz zapisać dane.Po zapisaniu będzie on widoczny w zakładce Użytkownicy oraz umożliwi późniejsze nadawanie uprawnień. Dodany użytkownik otrzyma wiadomość e-mail. 
Konto można aktywować wpisując podany e-mail na stronie https://mbank.superksiegowa.pl/profile/activate


Po wpisaniu maila i klikięciu w przycisk Dalej zostanie wysłany aktywacyjny kod sms, który należy wpisać w odpowiednie miejsce. 

Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła.


W celu zalogowania się należy przejść na stronę https://mbank.superksiegowa.pl/profile/login


Jeżeli zaistnieje konieczność zmodyfikowania danych dotyczących Użytkownika, niezbędne będzie wybranie opcji edycji znajdującej się po prawej stronie rekordu, we wskazanym poniżej miejscu.
W otworzonym panelu możliwe będzie dokonanie zmian w poszczególnych pozycjach:

Parametry: Wymuś zmianę hasła po zalogowaniu, Proces handlowy, Włącz automatyczne przydzielanie firm, Włącz nie są wykorzystywane przez OSCBR.


Gdy zaistnieje konieczność zablokowania Użytkownika, ta funkcja widoczna w miejscu wskazanym poniżej:Przy próbie zalogowania zablokowanego Użytkownika pojawi się komunikat o blokadzie.