W przypadku, gdy transakcja nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą możemy ją skategoryzować jako przychód bądź wydatek prywatny. W tym celu na operacji bankowej należy wybrać opcję Oznacz jako przychód prywatny lub Oznacz jako wydatek prywatny. Dokumenty takie nie będą wyświetlane jako nierozliczone w Rozrachunkach.