Aby usprawnić wyszukiwanie pozycji wymagających ingerencji Użytkownika i ułatwić łączenie operacji bankowych z dokumentami zostały wprowadzone następujące filtry:Nieznany kontrahent będzie aktywny wówczas, gdy dla określonych operacji bankowych kontrahent nie zostanie automatycznie rozpoznany przez system. Kliknięcie w czerwony przycisk Nieznany kontrahent spowoduje wyświetlenie takich pozycji. Nierozpoznane automatycznie przez system operacje bankowe powinny zostać rozpoznane ręcznie. W tym celu należy odszukać daną operację bankową korzystając z filtrów i kliknąć przycisk Rozpoznaj kontrahenta. Po otwarciu nowego okna Wybierz kontrahenta można dodać kontrahenta z listy lub zdefiniować nowego kontrahenta klikając przycisk Dodaj kontrahenta. Gdy kontrahent zostanie rozpoznany i będą istnieć dla niego nierozliczone dokumenty, zostaną one wyświetlone po lewej stronie w sekcji Dokumenty.


Rozlicz dokumenty/zapłaty pozwala na szybkie odfiltrowanie tylko nierozliczonych pozycji. Po lewej stronie wyświetlane są dokumenty, natomiast po prawej stronie widnieją operacje bankowe wymagające połączenia z odpowiednim dokumentem.


Potwierdź rozrachunki powoduje wyświetlenie tylko niepotwierdzonych pozycji. Rozrachunki rozliczone automatycznie wymagają potwierdzenia ze strony Użytkownika.