Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składki ZUS do 10. dnia następnego miesiąca, a w przypadku zatrudniania pracowników - do 15. dnia następnego miesiąca.


Składki mogą być generowane automatycznie lub wprowadzane ręcznie szablonem ZUS właściciela w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe. Należy pamiętać, że tylko opłacone składki pomniejszają wysokość podatku do zapłaty, dlatego też ważne jest, aby opłacone składki posiadały status Zapłacono. 


Zrealizowanie płatności następuję w zakładce Moja księgowość/ZUS i podatki. W tym celu należy nakierować myszką na parametr z kwotą składki wyświetlaną w panelu. Przycisk Zapłać proszę wybrać, aby dokonać bezpośredniej płatności. Przycisk Dodaj do koszyka należy kliknąć, jeśli przelew ma być zrealizowany później.Przelewy opłacone z systemu są automatyczne rozliczane po zaksięgowaniu jej w banku i przesłaniu tej informacji z powrotem do modułu księgowego. Status jest aktualizowany po ok. 3 dniach roboczych – pod dokument podpinana jest płatność, a w Moja księgowość/ZUS i podatki kwota opłacona pojawia się w kolumnie Zapłacono. Brak automatycznego rozliczenia może oznaczać, że w czasie dokonania zapłaty za składki ZUS system nie został jeszcze skonfigurowany co spowodowało nierozpoznanie kontrahenta. W taki wypadku należy na operacji bankowej widocznej w module Asystent Finansowy/Rozliczenia kliknąć opcję Rozpoznaj kontrahenta i z listy kontrahentów wybrać ZUS. 


Oznaczenie składek ZUS jako zapłacone


Składki ZUS po opłaceniu w systemie są automatycznie oznaczane jako zapłacone. Natomiast w przypadku, gdy zostały one zapłacone w innego konta lub przed aktywacją usługi, należy ręcznie oznaczyć je w systemie jako zapłacone, ponieważ tylko takie składki zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku.


1. W celu dodania płatności proszę przejść do Moja księgowość/ZUS i podatki.


2. Po najechaniu kursorem myszki na właściwy dokument z podświetlonych przycisków należy wybrać Rozliczenia.3. Przy płatnościach ręcznych należy wybrać formę płatności gotówka (rachunki bankowe dla przelewu są zablokowane, ponieważ takie operacje należy rozliczać poprzez Rozrachunki), sprawdzić poprawność kwot w kolumnie Kwota płatności i kliknąć w przycisk Dodaj płatność.4. Kwoty płatności zostaną dodane i będą widoczne na liście płatności. W przypadku popełnienia błędu płatność można usunąć klikając w przycisk Usuń w kolumnie Akcje.5. Po odświeżeniu ekranu kolumny Zapłacono i Do zapłaty zostaną zaktualizowane. Dodane kwoty zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku. Jeśli filtr Status/Niezapłacone jest zaznaczony to operacje zostaną ukryte.