Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy:


1. Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury

2. Kliknąć na fakturę, która będzie korygowana", wówczas na dole pojawi się pasek funkcji, należy wybrać Korekta3. Należy uzupełnić wymagane pola (daty, przyczyna korekty, dane w punkcie JEST)

Przy wystawieniu korekty ważna jest Data dostarczenia korekty :

Korekta musi zostać wystawiona do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż, bądź 30 dni przed wystąpieniem sprzedaży 


Za pomocą tej daty dokument zostaje uporządkowany w PKPiR


4. Po uzupełnieniu danych proszę wybrać przycisk WystawFaktura korygująca będzie widoczna w zakładce Fakturowanie/Faktury