W celu zlikwidowania środka trwałego należy przejść do zakładki Moja księgowość/Środki trwałe i wybrać przycisk Edytuj.Następnie należy wprowadzić datę likwidacji środka trwałego.W przypadku, gdy środek trwały nie został w całości zamortyzowany należy zaksięgować niezamortyzowaną wartość środka trwałego korzystając z szablonu Dowód wewnętrzny- Amortyzacja.