Należności od klientów

Niepołączone płatności

Najwięksi dłużnicy

Zadania


Należności od klientów


Zestawienie prezentuje listę wszystkich należności w podziale na faktury, których termin zapłaty jeszcze nie minął oraz faktury przeterminowane w podziale na okresy. Kliknięcie na wybraną pozycję spowoduje przeniesienie do zakładki Kto mi zalega? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanym okresom.Niepołączone płatności


Zestawienie prezentuje kwotę wszystkich płatności, które nie zostały połączone z fakturami. Pozycje można połączyć w zakładce Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży.


Najwięksi dłużnicy


Lista największych dłużników prezentowana jest od największej kwoty należności. Kliknięcie na pozycję powoduje przeniesienie do zakładki Kto mi zalega? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanemu kontrahentowi.


Zadania


Zadania prezentują listę czynności do wykonania w procesie monitowania i windykacji kontrahentów. Najechanie na pozycję i kliknięcie na nią powoduje przeniesienie do zakładki Kto mi zalega? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających poszczególnemu zadaniu.