W zakładce Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży znajdują się operacje bankowe przychodowe Właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych:


 1. Data wykonania przelewu;

 2. Zmiana kontrahenta wraz ze statusem - znak zapytania dla nierozpoznanego, ptaszek dla rozpoznanego automatycznie lub ręcznie;

 3. Nazwa kontrahenta z bazy systemu - kontrahent zostanie rozpoznany na podstawie numeru rachunku bankowego;

 4. Nazwa kontrahenta z przelewu;

 5. Tytuł przelewu;

 6. Potwierdź/Zmień typ operacji - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla potwierdzonego;

 7. Obecny typ operacji (Wpłata);

 8. Kwota przelewu;

 9. Kwota pozostała do rozliczenia;

 10. Status rozliczenia - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla rozliczonego.


System na podstawie specjalnego algorytmu rozpoznaje i łączy operację bankową z właściwym dokumentem, który znajduje się w systemie. Służą do tego:

 • Numer rachunku bankowego podpięty do kontrahenta - jeśli jest znany i wprowadzony w czasie dodawania, system automatycznie podepnie operację bankową do dokumentu;

 • TID - dla faktur kosztowych opłaconych z systemu, o ile automatycznie wygenerowany numer nie zostanie usunięty przez Użytkownika;

 • Nazwa kontrahenta przekazywanego przez bank - jeśli istnieją faktury sprzedażowe na kwotę operacji i posiadają status "nieopłacone" - system spróbuje połączyć dokumenty na podstawie podobnej nazwy kontrahenta.


W przypadku braku połączenia operacji bankowej z dokumentem w dniu migracji danych z banku do systemu (np. gdy dokument sprzedażowy nie jest jeszcze wprowadzony), system nie podejmie kolejnej próby łączenia pozycji. W takiej sytuacji operacje bankowe z dokumentami powinny zostać połączone ręcznie, poprzez przeciągnięcie kafelka z zapłatą z prawej strony do lewej, czyli dokumentu sprzedażowego w systemie.