Koszty stałe

Dodaj koszt stały

Lista zdefiniowanych kosztów stałych

Brakujące dokumenty stałe


Koszty stałe


W przypadku gdy posiadamy faktury kosztowe na taką samą lub zbliżoną kwotę (np. rachunek za telefon lub internet), możemy w systemie wygenerować koszt stały. Funkcjonalność ta pozwala zweryfikować czy wszystkie faktury kosztowe dotyczące kosztów stałych, zostały zaksięgowane w danym miesiącu.


Dodaj koszt stały


Aby wprowadzić koszt stały do systemu należy przejść do zakładki Moje koszty / Koszty stałe i wybrać przycisk Dodaj koszt stały.Następnie należy wybrać kontrahenta, wprowadzić zakres kwot brutto oraz opis. Po dokonaniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.


Lista zdefiniowanych kosztów stałych


Istnieje możliwość wygenerowania dokumentu, w którym widnieją aktualnie wprowadzone koszty stałe w systemie. Będąc w zakładce Moje koszty / Koszty stałe, należy rozwinąć listę dotyczącą pobierania raportów i wybrać Lista zdefiniowanych kosztów stałych. Zostanie wygenerowany dokument zawierający zapisane koszty stałe.

Brakujące dokumenty stałe


Dzięki raportowi Brakujące dokumenty stałe zostanie wygenerowany dokument, w którym widoczne są pozycje  niezaksięgowane w systemie. Ta funkcjonalność jest przydatna w przypadku, gdy wystawiamy dużą ilość faktur kosztowych. Na podstawie takiego raportu możemy szybko sprawdzić, jaka faktura kosztowa nie została wprowadzona do systemu.