Ta zakładka daje ci możliwość urealnienia daty niezapłaconej faktury kosztowej. Data płatności za dokument nie zmieni się w zakładce Koszty / Faktury kosztowe tylko w Asystencie finansowym. Jeśli nie jesteś w stanie zapłacić z racji nieotrzymania zapłaty od innego kontrahenta w terminie za fakturę, możesz urealnić termin jej zapłaty wcześniej ustalony z kontrahentem, wtedy przesunie się zgodnie z umówionym terminem, więc wynik finansowy w zakładce Asystent finansowy zostanie zaktualizowany.


Po najechaniu na daną fakturę, której termin chcesz przesunąć masz kilka dostępnych opcji - oprócz możliwości wybrania konkretnego terminu płatności możesz wpisać dowolny termin klikając w pozycje Inny termin. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać z kalendarza realny terminu opłacenia faktury zakupowej.