Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów w system w celu przeliczenia danych należy przejść do zakładki 

Moja księgowość/Zamknij miesiąc.
Na początku można, ale nie ma konieczności wykonania korku 1, czyli Zweryfikowania dokumentów, które były wprowadzone w danym miesiącu w systemie.

Po wykonaniu tej czynności należy wybrać krok 2 Uruchom proces kontroli, wówczas wygenerują się  deklaracje, dowody wewnętrzne takie jak amortyzacje oraz koszty bankowe. W celu weryfikacji wygenerowanych deklaracji PIT, VAT należy sprawdzić dokumenty przechodząc do zakładki Moja księgowość/DeklaracjeW tej zakładce należy również zatwierdzić zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). Natomiast zatwierdzenie pliku JPK_V7 następuję z poziomu Moja księgowość/JPK.

Dodatkowo po lewej stronie wyświetli się lista z czynnościami, które należy wykonać w celu zamknięcie miesiąca (gdy wszystkie etapy zostaną wykonane statusy zaktualizują się na kolor zielony).


Po zatwierdzeniu deklaracji należy wrócić do zakładki Zamknij miesiąc i zamknąć go nakierowując kursorem myszy na przycisk  Pełne zamknięcie miesiąca.


Wyświetli się wówczas zestawienie wszystkich danych z danego okresu rozliczeniowego, które należy zatwierdzić przyciskiem Zamknij miesiącPo zamknięciu miesiąca kolor zmieni się z zielonej barwy, na żółtą, informacja wyświetlana zmieni się na Miesiąc zamknięty.Zmiana roku


Aby zmienić rok należy rozwinąć listę i wybrać rok do, którego chcemy przejść.