Zakładka, która wyszczególnia nam informację o podatku VAT, informację o łącznej wartości VAT za poszczególne miesiące sprzedaży VAT jak i zakupów VAT.Dodatkowo w zakładce jest możliwość generowania raportów miesięcznych oraz kwartalnych dotyczących podatku VAT. W tym celu po lewej stronie ekranu należy wybrać miesiąc lub kwartał za który rejestr chcemy wygenerować a następnie klikamy w odpowiednie szablon rejestru np. Rejestr VAT zakupu - dokumentami.